Canlyniadau etholiad ar gyfer Hirael (Bangor)

Hirael (Bangor) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Keith Jones Annibynnol 216 51% Etholwyd
Luke Tugwell Llafur 102 24% Ni etholwyd
Dyfrig Jones Plaid Cymru 69 16% Ni etholwyd
David Hibbert Ceidwadwyr 37 9% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 424
Etholwyr 995
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 430
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 43%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Keith Jones 51% Etholwyd
Luke Tugwell 24% Ni etholwyd
Dyfrig Jones 16% Ni etholwyd
David Hibbert 9% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6