Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanaelhaearn

Llanaelhaearn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Aled Wyn Jones Plaid Cymru 318 61% Etholwyd
Doran Williams Llais Gwynedd 206 39% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 524
Etholwyr 1153
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 534
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Y nifer a bleidleisiodd 46%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Aled Wyn Jones 61% Etholwyd
Doran Williams 39% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd9
Cyfanswm a wrthodwyd10