Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanbedr

Llanbedr - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Annwen Hughes Plaid Cymru 303 77% Etholwyd
Olga Jean Thomas Llafur 88 23% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 391
Etholwyr 791
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 398
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Annwen Hughes 77% Etholwyd
Olga Jean Thomas 23% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd7
Cyfanswm a wrthodwyd7