Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanberis

Llanberis - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Kevin Morris Jones Annibynnol 519 58% Etholwyd
Emlyn Charles Baylis Plaid Cymru 371 42% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 890
Etholwyr 1550
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 897
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 58%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Kevin Morris Jones 58% Etholwyd
Emlyn Charles Baylis 42% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd4
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd7