Canlyniadau etholiad ar gyfer Llandderfel

Llandderfel - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Elwyn Edwards Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd