Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanengan

Llanengan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
John Brynmor Hughes Annibynnol 235 59% Etholwyd
Owen Hefin Roberts Plaid Cymru 161 41% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 396
Etholwyr 833
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 400
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Brynmor Hughes 59% Etholwyd
Owen Hefin Roberts 41% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd4