Canlyniadau etholiad ar gyfer Llangelynnin

Llangelynnin - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Louise Hughes Annibynnol Dim cystadleuaeth Etholwyd