Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanllyfni

Llanllyfni - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Craig ab Iago Plaid Cymru 245 53% Etholwyd
Robert William Hughes Llais Gwynedd 220 47% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 465
Etholwyr 909
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 471
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 52%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Craig ab Iago 53% Etholwyd
Robert William Hughes 47% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(c) Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrtho/wrthi1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd6