Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanrug

Llanrug - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Charles Wyn Jones Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd