Canlyniadau etholiad ar gyfer Llanwnda

Llanwnda - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Aeron M. Jones Llais Gwynedd 481 62% Etholwyd
Huw Llwyd Rowlands Plaid Cymru 295 38% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 776
Etholwyr 1446
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 785
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 9
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Aeron M. Jones 62% Etholwyd
Huw Llwyd Rowlands 38% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd8
Cyfanswm a wrthodwyd9