Canlyniadau etholiad ar gyfer Marchog (Bangor)

Marchog (Bangor) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Nigel Pickavance Annibynnol 376 38% Etholwyd
Dylan Fernley Annibynnol 257 26% Etholwyd
Derek Charles Hainge Llafur 156 16% Ni etholwyd
Christopher James O'Neal Annibynnol 98 10% Ni etholwyd
Cadi Llywelyn Plaid Cymru 65 7% Ni etholwyd
Conor Savage Plaid Cymru 42 4% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 994
Etholwyr 1572
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 518
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 21
Y nifer a bleidleisiodd 33%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nigel Pickavance 38% Etholwyd
Dylan Fernley 26% Etholwyd
Derek Charles Hainge 16% Ni etholwyd
Christopher James O'Neal 10% Ni etholwyd
Cadi Llywelyn 7% Ni etholwyd
Conor Savage 4% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd21
Cyfanswm a wrthodwyd21