Canlyniadau etholiad ar gyfer Menai (Bangor)

Menai (Bangor) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Mair Rowlands Plaid Cymru 218 45% Etholwyd
Catrin Elen Wager Plaid Cymru 175 36% Etholwyd
Andrew Richard Joyce Democratiaid Rhyddfrydol 91 19% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 484
Etholwyr 984
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 249
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Y nifer a bleidleisiodd 25%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Mair Rowlands 45% Etholwyd
Catrin Elen Wager 36% Etholwyd
Andrew Richard Joyce 19% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd7
Cyfanswm a wrthodwyd7