Canlyniadau etholiad ar gyfer Menai (Caernarfon)

Menai (Caernarfon) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Ioan Thomas Plaid Cymru 568 55% Etholwyd
Gwyndaf Jones Annibynnol 462 45% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 1030
Etholwyr 1751
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 15
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Ioan Thomas 55% Etholwyd
Gwyndaf Jones 45% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd13
Cyfanswm a wrthodwyd15