Canlyniadau etholiad ar gyfer Morfa Nefyn

Morfa Nefyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Sian Wyn Hughes Plaid Cymru 332 66% Etholwyd
Gareth Wyn Jones Llais Gwynedd 173 34% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 505
Etholwyr 906
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 507
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sian Wyn Hughes 66% Etholwyd
Gareth Wyn Jones 34% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2