Canlyniadau etholiad ar gyfer Ogwen

Ogwen - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Rheinallt Puw Plaid Cymru 355 44% Etholwyd
Stephen Jones Annibynnol 279 35% Ni etholwyd
Susan Carol Davies Llafur 127 16% Ni etholwyd
Calum Dafydd Davies Democratiaid Rhyddfrydol 39 5% Ni etholwyd
Teresa Roberts Plaid Lafur Sosialaidd 3 0% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 803
Etholwyr 1627
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 804
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 49%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rheinallt Puw 44% Etholwyd
Stephen Jones 35% Ni etholwyd
Susan Carol Davies 16% Ni etholwyd
Calum Dafydd Davies 5% Ni etholwyd
Teresa Roberts 0% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1