Canlyniadau etholiad ar gyfer Peblig (Caernarfon)

Peblig (Caernarfon) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Jason Wayne Parry Annibynnol 311 50% Etholwyd
W. Tudor Owen Plaid Cymru 308 50% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 619
Etholwyr 1433
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 627
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Y nifer a bleidleisiodd 44%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Jason Wayne Parry 50% Etholwyd
W. Tudor Owen 50% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
(c) Ysgrifen neu farc y gellid adnabod y pleidleisiwr wrtho/wrthi1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd8