Canlyniadau etholiad ar gyfer Penisarwaun

Penisarwaun - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Elwyn Jones Annibynnol 335 51% Etholwyd
R. Hefin Williams Plaid Cymru 320 49% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 655
Etholwyr 1329
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elwyn Jones 51% Etholwyd
R. Hefin Williams 49% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd2