Canlyniadau etholiad ar gyfer Pentir

Pentir - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Menna Baines Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd