Canlyniadau etholiad ar gyfer Penygroes

Penygroes - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Outcome
Judith Mary Humphreys Plaid Cymru 512 71% Etholwyd
Hugh John Edwards Llais Gwynedd 206 29% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 718
Etholwyr 1333
Nifer o bapurau pleidleisio a ddyrannwyd 719
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 54%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Judith Mary Humphreys 71% Etholwyd
Hugh John Edwards 29% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1