Canlyniadau etholiad ar gyfer Porthmadog (Dwyrain)

Porthmadog (Dwyrain) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Nia Wyn Jeffreys Plaid Cymru 379 56% Etholwyd
Jason Humphreys Llais Gwynedd 296 44% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 675
Etholwyr 1165
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 675
Y nifer a bleidleisiodd 58%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nia Wyn Jeffreys 56% Etholwyd
Jason Humphreys 44% Ni etholwyd