Canlyniadau etholiad ar gyfer Porthmadog - Tremadog

Porthmadog - Tremadog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Alwyn Gruffydd Llais Gwynedd 296 56% Etholwyd
Margaret June Jones Plaid Cymru 233 44% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 529
Etholwyr 949
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 535
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Alwyn Gruffydd 56% Etholwyd
Margaret June Jones 44% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd6