Canlyniadau etholiad ar gyfer Pwllheli (Gogledd)

Pwllheli (Gogledd) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dylan Bullard Annibynnol 420 56% Etholwyd
Michael Sol Owen Plaid Cymru 330 44% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 750
Etholwyr 1513
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 750
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Y nifer a bleidleisiodd 50%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dylan Bullard 56% Etholwyd
Michael Sol Owen 44% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd5