Canlyniadau etholiad ar gyfer Pwllheli (De)

Pwllheli (De) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Hefin Underwood Annibynnol 555 77% Etholwyd
Elin Hywel Plaid Cymru 167 23% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 722
Etholwyr 1287
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 723
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Y nifer a bleidleisiodd 56%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Hefin Underwood 77% Etholwyd
Elin Hywel 23% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1