Canlyniadau etholiad ar gyfer Seiont (Caernarfon)

Seiont (Caernarfon) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
W. Roy Owen Annibynnol 563 28% Etholwyd
Olaf Cai Larsen Plaid Cymru 282 14% Etholwyd
Gareth Parry Llafur 261 13% Ni etholwyd
Endaf Cooke Llais Gwynedd 251 13% Ni etholwyd
Glyn Tomos Plaid Cymru 248 12% Ni etholwyd
Keith Jones Annibynnol 217 11% Ni etholwyd
Arfon Lewis Jones Annibynnol 176 9% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1998
Etholwyr 2187
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 1017
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 18
Y nifer a bleidleisiodd 47%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
W. Roy Owen 28% Etholwyd
Olaf Cai Larsen 14% Etholwyd
Gareth Parry 13% Ni etholwyd
Endaf Cooke 13% Ni etholwyd
Glyn Tomos 12% Ni etholwyd
Keith Jones 11% Ni etholwyd
Arfon Lewis Jones 9% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd15
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd18