Canlyniadau etholiad ar gyfer Talysarn

Talysarn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
I. Dilwyn Lloyd Annibynnol 377 60% Etholwyd
David Aaron Jones Plaid Cymru 256 40% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 633
Etholwyr 1349
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 641
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 8
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
I. Dilwyn Lloyd 60% Etholwyd
David Aaron Jones 40% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd8
Cyfanswm a wrthodwyd8