Canlyniadau etholiad ar gyfer Trawsfynydd

Trawsfynydd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Elfed Powell Roberts Annibynnol 241 37% Etholwyd
Bryn Jones Plaid Cymru 214 33% Ni etholwyd
Lynda Massarelli Annibynnol 199 30% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 654
Etholwyr 1116
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 439
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 39%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Elfed Powell Roberts 37% Etholwyd
Bryn Jones 33% Ni etholwyd
Lynda Massarelli 30% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2