Canlyniadau etholiad ar gyfer Tudweiliog

Tudweiliog - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Simon Glyn Plaid Cymru 176 56% Etholwyd
Lina Rees Jones Llais Gwynedd 140 44% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 316
Etholwyr 664
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 318
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Y nifer a bleidleisiodd 48%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Simon Glyn 56% Etholwyd
Lina Rees Jones 44% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2