Canlyniadau etholiad ar gyfer Tywyn

Tywyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Anne Lloyd Jones Annibynnol 599 31% Etholwyd
Mike Stevens Annibynnol 550 29% Etholwyd
John Pughe Annibynnol 455 24% Ni etholwyd
Quentin Eliot Deakin Llafur 322 17% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1926
Etholwyr 2397
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Anne Lloyd Jones 31% Etholwyd
Mike Stevens 29% Etholwyd
John Pughe 24% Ni etholwyd
Quentin Eliot Deakin 17% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5