Canlyniadau etholiad ar gyfer Waunfawr

Waunfawr - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Edgar Wyn Owen Plaid Cymru 349 55% Etholwyd
Cain Gwyrfai Thomas Annibynnol 286 45% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 635
Etholwyr 1265
Nifer y papurau pleidleisio a ddyrannwyd 641
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Y nifer a bleidleisiodd 51%
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Edgar Wyn Owen 55% Etholwyd
Cain Gwyrfai Thomas 45% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6