Canlyniadau etholiad ar gyfer Y Bala

Y Bala - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dilwyn Morgan Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd