Canlyniadau etholiad ar gyfer Abermaw

Abermaw - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Rob Triggs Annibynnol 553 72% Etholwyd
Ann Griffith Plaid Cymru 150 20% Ni etholwyd
Zarina Lamb Ceidwadwyr 65 8% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 768
Etholwyr 1611
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 200
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Rob Triggs 72% Etholwyd
Ann Griffith 20% Ni etholwyd
Zarina Lamb 8% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5