Canlyniadau etholiad ar gyfer Abersoch gyda Llanengan

Abersoch gyda Llanengan - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
John Brynmor Hughes Annibynnol 252 55% Etholwyd
Dewi Wyn Roberts Plaid Cymru 209 45% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 461
Etholwyr 906
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 170
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
John Brynmor Hughes 55% Etholwyd
Dewi Wyn Roberts 45% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd3