Canlyniadau etholiad ar gyfer Arllechwedd

Arllechwedd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dafydd Meurig Plaid Cymru 555 81% Etholwyd
Lewis Brown Annibynnol 81 12% Ni etholwyd
Bernard Arthur Ronald Gentry Ceidwadwyr 48 7% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 684
Etholwyr 1607
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 5
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 359
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dafydd Meurig 81% Etholwyd
Lewis Brown 12% Ni etholwyd
Bernard Arthur Ronald Gentry 7% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd5