Canlyniadau etholiad ar gyfer Arthog a Llangelynnin

Arthog a Llangelynnin - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Louise Hughes Annibynnol 279 44% Etholwyd
John Haycock Annibynnol 184 29% Ni etholwyd
Graham Neil Hogg Llafur 170 27% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 633
Etholwyr 1395
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 7
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 219
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Louise Hughes 44% Etholwyd
John Haycock 29% Ni etholwyd
Graham Neil Hogg 27% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd6
Cyfanswm a wrthodwyd7