Canlyniadau etholiad ar gyfer Bethel a'r Felinheli

Bethel a'r Felinheli - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Sasha Ellen Fraser Williams Plaid Cymru 1073 48% Etholwyd
Iwan Huws Plaid Cymru 946 43% Etholwyd
Linda Park Democratiaid Rhyddfrydol 201 9% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 2220
Etholwyr 2818
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 6
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 630
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Sasha Ellen Fraser Williams 48% Etholwyd
Iwan Huws 43% Etholwyd
Linda Park 9% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd6
Cyfanswm a wrthodwyd6