Canlyniadau etholiad ar gyfer Bontnewydd

Bontnewydd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Menna Jones Plaid Cymru 412 80% Etholwyd
Gavin Andrew Owen Aelod Unigol 105 20% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 517
Etholwyr 1123
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 286
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Menna Jones 80% Etholwyd
Gavin Andrew Owen 20% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd2
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd1
Cyfanswm a wrthodwyd3