Canlyniadau etholiad ar gyfer Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd

Brithdir a Llanfachreth / Y Ganllwyd / Llanelltyd - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Delyth Griffiths Plaid Cymru 381 60% Etholwyd
Elfed Lewis Annibynnol 202 32% Ni etholwyd
Anne Elisabeth Bennett Llafur 50 8% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 633
Etholwyr 1154
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 3
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 241
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Delyth Griffiths 60% Etholwyd
Elfed Lewis 32% Ni etholwyd
Anne Elisabeth Bennett 8% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
Cyfanswm a wrthodwyd1