Canlyniadau etholiad ar gyfer Bro Dysynni

Bro Dysynni - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Beth Lawton Annibynnol 377 86% Etholwyd
Roger Duke Llafur 62 14% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 439
Etholwyr 1020
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 2
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 162
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Beth Lawton 86% Etholwyd
Roger Duke 14% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd2