Canlyniadau etholiad ar gyfer Cadnant (Caernarfon)

Cadnant (Caernarfon) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dawn Lynne Jones Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd