Canlyniadau etholiad ar gyfer Canol Bangor

Canol Bangor - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Medwyn Hughes Plaid Cymru 518 39% Etholwyd
Huw Wyn Jones Plaid Cymru 474 36% Etholwyd
Elis Anwyl Annibynnol 149 11% Ni etholwyd
Simon Robert Ogdon Democratiaid Rhyddfrydol 129 10% Ni etholwyd
Daniel Thomas Welch Ceidwadwyr 64 5% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1334
Etholwyr 3109
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 5
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 10
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 362
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Medwyn Hughes 39% Etholwyd
Huw Wyn Jones 36% Etholwyd
Elis Anwyl 11% Ni etholwyd
Simon Robert Ogdon 10% Ni etholwyd
Daniel Thomas Welch 5% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd5
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd5
Cyfanswm a wrthodwyd10