Canlyniadau etholiad ar gyfer Canol Bethesda

Canol Bethesda - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Rheinallt Puw Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd