Canlyniadau etholiad ar gyfer Cricieth

Cricieth - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Eirwyn Williams Annibynnol 263 47% Etholwyd
Shannon Marie Orritt Plaid Cymru 231 42% Ni etholwyd
Lorraine Sally Johnson Llafur 62 11% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 556
Etholwyr 1304
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 196
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Eirwyn Williams 47% Etholwyd
Shannon Marie Orritt 42% Ni etholwyd
Lorraine Sally Johnson 11% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd2
Cyfanswm a wrthodwyd3