Canlyniadau etholiad ar gyfer Cwm y Glo

Cwm y Glo - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Berwyn Parry Jones Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd