Canlyniadau etholiad ar gyfer Dolgellau (Gogledd)

Dolgellau (Gogledd) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Dyfrig Lewis Siencyn Plaid Cymru 282 61% Etholwyd
Delwyn Evans Annibynnol 182 39% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 464
Etholwyr 1082
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 2
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 242
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Dyfrig Lewis Siencyn 61% Etholwyd
Delwyn Evans 39% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(b) Pleidleisio i fwy nag un ymgeisydd1
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd4