Canlyniadau etholiad ar gyfer Dolgellau (De)

Dolgellau (De) - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Linda Morgan Plaid Cymru 206 56% Etholwyd
John Raghoobar Annibynnol 138 37% Ni etholwyd
Quentin Deakin Llafur 26 7% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 370
Etholwyr 983
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 153
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Linda Morgan 56% Etholwyd
John Raghoobar 37% Ni etholwyd
Quentin Deakin 7% Ni etholwyd