Canlyniadau etholiad ar gyfer Dwyrain Bangor

Dwyrain Bangor - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Nigel Pickavance 565 44% Etholwyd
Dylan Fernley Annibynnol 482 38% Etholwyd
Christopher Leslie Daniel Johnson Democratiaid Rhyddfrydol 156 12% Ni etholwyd
Stacey Marie Ingram Ceidwadwyr 72 6% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 2
Cyfanswm Pleidleisiau 1275
Etholwyr 2857
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 253
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Nigel Pickavance 44% Etholwyd
Dylan Fernley 38% Etholwyd
Christopher Leslie Daniel Johnson 12% Ni etholwyd
Stacey Marie Ingram 6% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3