Canlyniadau etholiad ar gyfer Dyffryn Ardudwy

Dyffryn Ardudwy - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Eryl Jones-Williams Annibynnol Dim cystadleuaeth Etholwyd