Canlyniadau etholiad ar gyfer Glaslyn

Glaslyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
June Jones Plaid Cymru 359 56% Etholwyd
Alwyn Gruffydd 277 44% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 636
Etholwyr 1279
Nifer y pleidleisiau drwy ddirprwy 1
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 3
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 211
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
June Jones 56% Etholwyd
Alwyn Gruffydd 44% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd3
Cyfanswm a wrthodwyd3