Canlyniadau etholiad ar gyfer Gorllewin Tywyn

Gorllewin Tywyn - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Anne Lloyd-Jones Annibynnol 298 67% Etholwyd
Denise Bevington Llafur 144 33% Ni etholwyd
Crynodeb Pleidleisio
Manylion Nifer
Seddi 1
Cyfanswm Pleidleisiau 442
Etholwyr 1138
Nifer y papurau pleidleisio a wrthodwyd 4
Nifer y pleidleisiau post a anfonwyd 204
Cyfran o'r pleidleisiau (%)
Anne Lloyd-Jones 67% Etholwyd
Denise Bevington 33% Ni etholwyd
Papurau pleidleisio a wrthodwyd
DisgrifiadNifer
(d) Heb ei farcio neu'n gyfangwbl ddirym oherwydd ansicrwydd4
Cyfanswm a wrthodwyd4