Canlyniadau etholiad ar gyfer Harlech a Llanbedr

Harlech a Llanbedr - canlyniadau
Ymgeisydd Etholiadol Plaid Pleidleisiau % Canlyniad
Annwen Hughes Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd
Gwynfor Owen Plaid Cymru Dim cystadleuaeth Etholwyd